Sprzężenie Zwrotne RSPTM

Pielęgnacja przyszłości w zgodzie biologiczną naturą skóry

Wszystkie procedury zabiegowe, preparaty profesjonalne i produkty do pielęgnacji domowej opracowujemy
w zgodzie z biologiczną naturą skóry. Przy ich tworzeniu bierzemy pod uwagę budowę i fizjologię skóry.
Na tej bazie opracowano naukową koncepcję SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO RSP™.
MedEstelle

Sprzężenie Zwrotne RSPTM

Autorska koncepcja SYNCHRONICZNEGO potrójnego działania w każdym produkcie marki MedEstelle. Zarówno
w preparatach profesjonalnych i pielęgnacji domowej, jak i w procedurach zabiegowych. Jej założenia są zgodne
z najnowszymi osiągnięciami KORNEOTERAPII, nauki, która zdobyła duże uznanie w świecie dermatologii.

R – REPAIR

NAPRAWA
Naprawa i wzmocnienie górnych warstw skóry poprzez dermozgodne bazy i wykorzystanie podwójnej natury przełomowych nośników di-NanoTM, które wbudowują się w struktury naskórka, naprawiając uszkodzenia. Poprzez naprawę i wzmocnienie poprawiają się funkcje barierowe skóry. Stwarzamy w ten sposób warunki do uruchomienia procesów stymulacji. Bez tego etapu nie jest możliwa skuteczna stymulacja.

↑ POTENCJAŁ DZIAŁANIA SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH wzrasta
↑ POZIOM METABOLIZMU KOMÓRKOWEGO wzrasta
MedEstelle
MedEstelle

S – STIMULATE

STYMULACJA
Stymulacja to etap działania biologicznego składników aktywnych kosmetyków na głębokie warstwy skóry. Jest to najobszerniejszy etap rekonstrukcji/przebudowy skóry, który nie może efektywnie zaistnieć bez etapu R - REPAIR. Obejmuje fazę przenikania i wielopłaszczyznowej aktywności składników biologicznie czynnych kosmetyku.

→ Długotrwałe efekty przy zachowaniu wysokiegoprofilu bezpieczeństwa
→ Permanentna poprawa jakości i wyglądu skóry
→ Biologiczna przebudowa skóry = zdrowa skóra

P – PROTECT

OCHRONA
Zapewnienie funkcji ochronnych skóry poprzez wzmocnienie jej struktur w poprzednich etapach oraz zastosowanie składników chroniących skórę przed wszystkimi znanymi eksposomami, takimi jak: UV, zanieczyszczenia środowiska, wolne rodniki, stres, brak snu itd.
MedEstelle
Dzięki trzem jednoczesnym, samonapędzającym się mechanizmom RSP™ uzyskaliśmy doskonałe efekty poprawy zdrowia, jakości i młodości skóry, co przenosi pielęgnację MedEstelle na najwyższy poziom skuteczności

→ PERMANENTNA POPRAWA ZDROWIA, JAKOŚCI I WYGLĄDU SKÓRY
→ DŁUGOTRWAŁE EFEKTY
→ WYSOKI PROFIL BEZPIECZEŃSTWA
MedEstelle